مشاوره رایگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده 27

ماده ۲۷- سازمان مکلف است با رعایت قوانین اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25 / ۳ 1387 و برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی  ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکتهای های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی ،  تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص های توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورت حساب الکترونیکی اقدام کند.

مصوبات مرکز مذکور پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا است.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax