مشاوره رایگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده 28

ماده ۲۸- نحوه مطالبه ، وصول ، تقسیط ، بخشودگی و ترتیبات پرداختمربوط به جریمه های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات­های مستقیم خواهد بود.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax