مشاوره رایگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان -ماده 26

ماده 26- سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان ، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان ، ارائه آموزش و مشاوره­ های فنی و غیر مالیاتی به مؤدیان ، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلامات موردنیاز از جمله گزارش­های الکترونیکی پرداخت ، از خدمات شرکت­های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

شرایط ، نحوه انتخاب ، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان ، تعیین تعرفه ­ها و سایر مقررات مربوط به شرکت­های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی ،  بر اساس قوانین مربوطه  به موجب آیین نامه ­ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه می­شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax