مشاوره رایگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده 16

ماده ۱6- مراجع ذیربط مكلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، فرآیند مربوط به صدور ، تجدید ، تمديد ، اصلاح یا ابطال پروانه کسب و کار ، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت های اقتصادی را به گونه ای اصلاح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید ، تغییر نوع فعالیت ، تغییر مالک یا مالکان ، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص ، بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤدیان امکان پذیر نباشد. تشخیص مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax