مشاوره رایگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان -ماده 17

ماده ۱۷– سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم که فروش های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند ، معادل بیست درصد( ۲۰٪) مالیات بر ارزش افزودهای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت می کند یا یک درصد (۱) فروش وی (هر کدام کمتر باشد) ، حداکثر تا شصت میلیون ( 60،000،000) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مؤدی ، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد ، دوره های بعد از آن) کسر کند.

تبصره – پاداش مؤدیان موضوع این ماده که طبق قانون ، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند ، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می شودپاداشی که به این مؤدیان تعلق می گیرد ، از پنجاه درصد (۵۰٪) مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax