مشاوره رایگان

قانون مالیات بر ارزش افزوده – ماده 34

مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر ، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند ،  استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax