مشاوره رایگان

قانون مالیات بر ارزش افزوده – ماده 16

نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، یک و نیم درصد ( 1/5%) میباشد.
تبصره – نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین میگردد:
1- انواع سیگار و محصولات دخانی ، دوازده درصد (12%)
2- انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (20%)

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax