مشاوره رایگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده 12

ماده ۱۲ اشخاص مشمول مكلفند در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد ، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند ، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی ، فروش­های خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می کند ، ثبت و صورتحساب­های صادره را به سازمان ارسال کنند.

تبصره- حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax