مشاوره رایگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده 9

ماده ۹- در صورتی که مؤدی ، برخی از فعالیت­ها و یا معاملات خود را کتمان کند ، یا از صدور صورتحساب های خود ازطریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت با مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد ، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا صلاح کند، صرفا” مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد.

در صورتی که مؤدی ، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند ، سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهد. در صورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی ، سازمان می تواند با مراجعه به مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد او ، نسبت به حسابرسی دوره های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این ، مؤدی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد بود.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax