مشاوره رایگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان -ماده 8

ماده ۸- مؤدیانی  که از ثبت نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما” با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند ، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند ، مشمول امتیاز مذكور در ماده (4) این قانون نمی باشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محلهای فعالیت و رسیدگی به دفاتر ، اسناد و مدارک آنان ، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می آورد ، تعیین و مطالبه کند. در تعیین مالیات متعلق به این مؤدیان ، هیچ گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مؤدیان مزبور ، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان ، می توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

تبصره – در صورتی که مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان در آید ، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مؤدیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax