مشاوره رایگان

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 78

(اصلاحی 1371/02/07

در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ‌های مذکور در ماده 59 ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax