مشاوره رایگان

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده-ماده54

ماده ۵۴‌- در تبصره (۲) ماده ‌(۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی» می‌گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (به استثنای ماده ‌(۲۱۷)) به این قانون تسری می‌یابد.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax