مشاوره رایگان

قانون مالیات بر ارزش افزوده – ماده 53

تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (18) ، (24) ، (25) ، (28) ، (31) ، (35) ، (36) ، (42)  و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون ،  آئین نامه ها ،  دستورالعملها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax