مشاوره رایگان

قانون مالیات بر ارزش افزوده -ماده 44

به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس) ،  وزیر بازرگانی ،  وزیر ذیربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران ،  وجوهی بابت صدور ،  تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24) ،  (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  مصوب1380/11/27  و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28  از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز میگردد.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax