مشاوره رایگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده 4

ماده 4 اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است ، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی ، جز در مواردی که مؤدی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده ، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است ، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر ، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax