مشاوره رایگان

قانون مالیات بر ارزش افزوده – ماده 33

احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است.

حکم ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در مورد این قانون جاری نخواهد بود.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax