مشاوره رایگان

قانون مالیات بر ارزش افزوده – ماده 32

رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی ، تابع احکام مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 خواهد بود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax