مشاوره رایگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده 25

ماده ۲۵– پس از انقضای مواعد (مهلت ها) مذکور در ماده(۳) این قانون ، صورتحساب­هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد ، معتبر نبوده و قابل استناد مالیاتی در مراجع قانونی نخواهد بود.

تبصره1– ذی­حسابان و مدیران مالی دستگاه­های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه­ ای ، مفاد این ماده را رعایت کنند.

تبصره ۲– سازمان مکلف است امکان (راستی آزمایی) صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل ، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه­های نظارتی حسب مورد فراهم کند.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax