مشاوره رایگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده 24

ماده 24- در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون ، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادر کننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان ، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذكور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار ، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند ، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز ، توسط نیروی انتظامی ، و در مورد کسب و کارهای مجازی ، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزده روز ، مرجع صادر کننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند ، سازمان موظف است رأسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی با کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت ، مرجع صادر کننده مجوز ، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تبصره 1 – در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال ، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادر کننده مجوز ابطال خواهد شد.

تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است درگاه­ها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد ، مسدود کند.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax