مشاوره رایگان

قانون مالیات بر ارزش افزوده – ماده 23

تاخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه هایی به میزان دو درصد (2%) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax