مشاوره رایگان

14 اسفند 1401
0 دیدگاه

✍ برای انتقال اموال متوفی نیاز به گواهی مالیات بر ارث می باشد. یعنی ابتدا باید مالیات بر ارث پرداخت گردد و سپس نسبت به انتقال ماترک به غیر اقدام گردد.

 

✔️ برای متوفیان سال ۹۵ به بعد برابر اصلاحیه قانون مالیات ها، وراث می توانند به دو طریق نسبت به تعیین وضعیت مالیاتی ماترک اقدام نمایند

 

✔️ یکی تنظیم و تسلیم فرم موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم و دیگر تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع ماده ۲۶ این قانون.

 

✔️ اگر تمایل به تعیین تکلیف ماترک متوفی به صورت موردی دارید با تکمیل فرم های مربوط به هر یک از انواع ماترک ، تقاضای گواهی ماده ۳۴ نمایید که در اینصورت نسبت به تعیین ارزش ماترک اقدام که به نرخ های مندرج در ماده ۱۷ ق.م.م مشمول مالیات خواهید بود.

 

✔️ اگر هم تمایل به کسر (هزینه های کفن و دفن – واجبات مالی و عبادی – دیون محقق متوفی) از ماترک موضوع ماده ۱۷ ق.م.م  دارید اظهارنامه مالیاتی را مطابق ماده ۲۶ ق.م.م تنظیم و تسلیم نمایید.

 

✔️ مطابق بند ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۱/۵) برابر نرخهای مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث، مشمول مالیات خواهد بود.

 

✔️ به عبارتی در مورد املاک مانند زمین و آپارتمان مسکونی و امثالهم یک و نیم (۱/۵) برابر ۵% که می شود ۷.۵% ارزش معاملاتی و در مورد حق واگذاری محل املاک تجاری مانند سرقفلی مغازه یک و نیم (۱/۵) برابر ۲% که می شود ۳% ارزش سرقفلی تعیین شده ، مالیات متعلقه خواهد بود

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax