مشاوره رایگان

13 اسفند 1401
0 دیدگاه

در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و حسب فراخوان های بعمل آمده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین شرکت های دولتی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون مذکور شده اند و از ابتدای سال 1402 نیز کلیه اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق مقررات قانون مذکور می‌باشند . بنابراین در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی علاوه بر شمول جرائم مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (جریمه ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (20/000/000) ریال ، هر یک که بیشتر باشد)، ادارات امور مالیاتی نیز مادامیکه اشخاص مذکور نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند، اختیار بخشودگی جرائم مقرر در این قانون ،قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را نخواهند داشت.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax