مشاوره رایگان

16 فروردین 1402
0 دیدگاه

شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1401/12/29 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1402 در اجرای ماده (41) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه؛ حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه‌ها بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 و دستورالعمل‌های تبعی آن را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد..

بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل‌های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد..

طبق گزارش تسنیم، به‌دنبال افزایش 27درصدی حداقل دستمزد 1402 پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و یکصد و هفتاد و نه (4.179.000) هزار تومان به پنج میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار تومان (5.308.284) رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به هشت میلیون و هشتاد و دو هزار و شصت تومان افزایش پیدا کرد..

مبلغ بن خواربار کارگران، یک‌ میلیون و یکصد هزار تومان (1.100.000) و حق مسکن نهصد هزار تومان (900.000) تعیین شد.

میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز 21 درصد به ‌اضافه‌ مبلغ 83596 ریال روزانه تصویب شد، همچنین،  پایه سنوات 210 هزار تومان تعیین شد.

* حق مسکن و بن کارگری نیز مانند سال 1401 از مالیات معاف می باشند.

* معافیت ماهانه حقوق و دستمزد به مبلغ 100.000.00 ریال تعیین شد.

* حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیئت دولت برسد.

* آیتم حق اولاد شامل پرداخت حق بیمه نمی باشد..

 

جدول مقایسه حقوق کارگری در سال 1401 و 1402 (ریال)

ردیف

سرفصل حقوق

حقوق 1401

حقوق 1402

1 حداقل حقوق روزانه 1,393,250 1,769,428
2 حداقل حقوق ماهانه 41,797,500 53,082,840
3 پایه سنوات 2,100,000 2,100,000
4 حق اولاد 4,179,750 5,308,284
5 حق مسکن 6,500,000 9,000,000
6 بن کارگری 8,500,000 11,000,000
7 افزایش سایر سطوح شغلی 38% افزایش بعلاوه
روزانه 171.722
 افزایش بعلاوه21%
روزانه 83.596
8 حداقل عیدی 83,595,000 106,165,680
9 حداکثر عیدی 125,392,500 159,248,520
10 معافیت مالیات حقوق ماهانه 5,600,000 100,000,000
11 معافیت مالیات حقوق سالانه 672,000,000 1,200,000,000
12 مرخصی 26 26
13

سنوات

یک پایه حقوق

یک پایه حقوق

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax