مشاوره رایگان

11 فروردین 1402
0 دیدگاه

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده سال 1401 با تعطیلات نوروز و باتوجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارازش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای انان بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی سال 1401 را تا پایان روز شنبه مورخ 1402/01/26 تسلیم نمایند امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را درصورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نماید.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax